2011年10月2日星期日

TEKNOLOGI MAKLUMAT SEKOLAH RENDAH


Tugasan KRT3013
1. Tugasan 1A Forum 10%
Tugasan 1A
Perbincangan
Adakah anda bersetuju bahawa dengan adanya teknologi internet seperti e-forum dapat membantu anda berkomunikasi dengan berkesan dengan rakan dan pensyarah terutamanya dalam proses p&p.
-tarikh akhir 3/10/2011

2. Tugasan 1B-Esei 20%
-Secara Individu
-Cara hantar emel kepada pensyarah mengikut kumpulan
-4 hingga 5 muka surat dalam format pdf/doc/mana-mana format yang bersesuaian.
SOALAN
Teknologi komputer dikatakan dapat membantu proses P&P di bilik darjah. Sebagai guru di sekolah rendah, jelaskan isu berikut:
a) Kenalpasti pengajaran di dalam bilik darjah.
b) Kaitkan bagaimana teknologi komputer dapat membantu menyelesaikan masalah dalam (a).

3. Tugasan 1C-Pembangunan Blog 30% - Blogger
-Link blog perlu diletakkan dalam MyGuru.
-Markah akan diberi mengikut perkembangan bolg.
-Tarikh akhir 12-12-2011

没有评论:

发表评论